Hüquqi çərçivənin mövcud texniki yenilikləri və dəyişiklikləri ilə əlaqədar aşağıdakı şərtləri vaxtaşırı dəyişmək və / və ya müəyyən düzəlişlər etmək lazım gəlir. Buna görə də istifadəçilərdən bu səhifəyə baş çəkməzdən əvvəl İstifadə şərtlərini gözdən keçirməyi və dəyişiklik və düzəlişləri nəzərə almağı xahiş edirik.

Veb səhifənin ümumi şərtləri

1. Müəllif Hüquqları Qanunu

Saytımızın səhifələri (məzmunu, strukturu) müəlliflik hüququ ilə qorunur. Hər hansı məlumatın təkrara emalı, yenidən işlənməsi, tərcüməsi, digər mediada saxlanılmaı və emalı, o cümlədən, elektron vasitələrdə saxlanılması və ya emalı zamanı müəlliflik hüququndan istifadə olunur.